Monitorovací a řídící systém DTC

Monitorovací a řídící systém DTC

Vzdálený dohled a řízení zdrojů elektrické energie

Pro naše zákazníky máme vyvinutý kompletní systém aktivního dohledu a řízení výkonu obnovitelných zdrojů elektrické energie.
 
Systém automaticky zpracovává a dohlíží provozní stavy silových prvků, dále analyzuje měřené veličiny, které archivuje k následnému vyhodnocování. Kromě toho umí aktivně ovládat výkonové prvky instalované technologie. Přínosem pro zákazníka je možnost odkudkoli přes Internetové prostředí  sledovat a porovnávat aktuální nebo historické údaje zdroje.
Systém se přímo adaptuje na zákaznické potřeby. 

Využití systému je cesta ke zvýšení produktivity zdroje až o několik procent.

Aktivní dispečink

Systém dálkového dohledu je řízen moderním dispečerským pracovištěm a je přímo provázán se zákaznickým portálem systému MK Chýnov.
Provádíme pro Vás aplikaci dálkového dohledu obnovitelných zdrojů elektrické energie v těchto oblastech:

  • dohled VN části elektrárny
  • dohled NN části elektrárny
  • monitorování VN(NN) ochrany
  • vzdálené sledování fakturačního elektroměru
  • predikce poruchy
  • okamžité zaslání informace o nestandardním jevu formou SMS a e-mailu
  • reportování informací ze systému formou e-mailu

Při nestandardních jevech dohlížené technologie, je zákazník nebo jím určený prostředník, ihned informován formou SMS nebo e-mailem.

Odborně zdatní pracovníci MK Chýnov koordinují servisní práce se smluvními partnery zákazníka a provádějí technickou podporu. V případě potřeby jsou připraveni řešit vzniklou situaci přímo u zákazníka. 

Dispečerské řízení výkonu P/Q

Na základě legislativních požadavků ERU a následně podmínek provozovatelů distribuční soustavy umí DTC v součinnosti s dispečinkem MK Chýnov přímo ovládat a také živě monitorovat výkon, a to včetně provádění koordinace jeho řízení ve spolupráci s dispečery provozovatelů distribučních soustav. více ...