Dispečerské měření a řízení regulace výkonu P a Q

Dispečerské měření a řízení regulace výkonu P a Q

Novela energetického zákona a novelizace vyhlášky PPDS (příloha č.4) platná od 1.1.2012 ukládá provozovatelům výroben z OZE s instalovaným výkonem vyšším než 100 kW vybavit výrobnu zařízením umožňujícím dispečerské řízení regulace činného a jalového výkonu. Zákon ke splnění této povinnosti dává následující termíny.  
U výroben s instalovaným výkonem 100 kW – 2 MW  je termín pro instalaci zařízení stanoven do 30.6.2013. U výroben s instalovaným výkonem vyšším než 2MW je termín stanoven do 30.6.2012.
Od této povinnosti jsou zproštěni provozovatelé MVE do 10 MW a další výrobny z OZE s výkonem do 10 MW, které byly uvedeny do provozu před rokem 2000.

Námi nabízené řešení řízení regulace činného a jalového výkonu:

- navrhneme optimální řešení zadání
- vyřídíme za Vás potřebná jednání s distributorem
- vytvoříme projektovou dokumentaci zapojení
- dodáme a nainstalujeme potřebná zařízení
- provedeme parametrizaci
- vystavíme protokol o nastavení a zkouškách dálkového řízení
- zaškolíme obsluhu 

Přenechte Vaše starosti s řízením výkonu odborníkům.  

Neváhejte a kontaktujte nás zde...