Výstavba přípojných bodů

Výstavba přípojných bodů

  MK Chýnov provádí montážní činnost rozvaděčů v rozvodnách a typových trafostanicích, které jsou zpravidla součástí kompletní dodávky přípojných bodů. Generálním partnerem pro typové betonové stanice je firma Marbeton CZ.

  Součástí přípojného bodu bývá také kabelová nebo vzdušná přípojka, kterou zajišťujeme dodavatelským způsobem prostřednictvím firem ve smluvním vztahu s místně příslušnou energetikou  v celé ČR.