Revize do 35 kV

Revize do 35 kV

  Součástí kompletních dodávek např. typových betonových trafostanic je i potřebná dokumentace pro jejich připojení do distribuční soustavy, která obsahuje též Zprávu o revizi elektrického zařízení. Takové revize jsou prováděny dodavatelským způsobem našich smluvních partnerů.