Servis

Servis

  Nedílnou součástí MK Chýnov je servisní oddělení. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis, a to nejen pro technologie námi dodané. Prioritou servisu je oživení technologie třeba jen v nouzovém režimu s ohledem na upřednostněné potřeby zadavatele.

  Servisní oddělení není pouze opravárenství a údržba, ale také instalace vyšších aplikací např. RTU ve smyslu povinnosti řízení zdrojů vůči energetice.  Dále její uvedení do provozu a získání protokolu o její správné funkci.

  Neposledním z bodů je provádění pravidelné údržby elektrických zařízení VN a NN. Nabízená služba může být smluvního charakteru nebo jednorázovou objednávkou. 

  Zásadní prioritou servisního oddělení je rychlá reakce a krátká doba odezvy na potřebu zákazníka.