Zkušebnictví do 100 kV

Zkušebnictví do 100 kV

  Součástí výroby VN a NN rozvaděčů je moderní VVN zkušebna s laboratorním vybavením určená pro provádění zkoušek vyhrazených elektrických zařízení s napětím do 100kV.

  Zkušebna právě prochází certifikací do AZVN pro kusové zkoušky VN a NN rozvaděčů, olejové zkoušky, zkoušky pracovních pomůcek a ručního elektrického nářadí.

  Laboratorního prostředí zkušebny využíváme k programování PLC automatů, nastavování ochran a jejich dalšímu testování.